Производи

Во своето портфолио Сигма-СБ Компјутери има повеќе решенија за бизнис потребите на клиентите.

Основната поеделба е на:
ХАРДВЕР *HARDWARE* – Хардверски решенија, повеќе можете да видите овде и
СОФТВЕР *SOFTWARE* – Софверски решенија, повеќе можете да видите овде

За се што не е наведено или објавено на нашата web страна, а е поврзано со информатичка – хардверска и софтверска инфрастуктура, Ве молиме пратете е-маил со барање за информација на sales@ssbkompjuteri.com  или јавете се на бројот +389 2 3065 944 или на +389 75 243637.