За Нас

Сигма-СБ Компјутери ДОО постои од Мај 2005 година. Формирана е како одговор на потребата на клинтите на Сигма-СБ ДООЕЛ, да се обезбедат со сериозен партнер, кој ќе понуди ИТ решенија, од аспект на набавка на соодветна информатичка опрема, компјутерска мрежа и услуги за администрација, надградба и мониторинг на информатичките процеси во компаниите, како и системски и апликативен софтвер од светските брендови.

Сигма-СБ Компјутери им овозможува на своите клиенти широка понуда на ИТ решенија повеќе од една деценија. Се грижиме за квалитетот на услугата и создаваме сериозно партнерство и пријателски однос со клиентите, затоа Сигма-СБ Компјутери ја обезбедува најдобрата понуда за своите клиенти, помагајќи во изборот на соодветна опрема која го олеснува оперативното работење, имплементација и грижа и одржување.

Сигма-СБ Компјутери нуди набавка на специфична информатичка опрема, компјутерски мрежи и услуги за администрација, надградба и мониторинг на информатичките процеси во компанијата, како и системски и апликативен софтвер од светски познатите брендови.

Од портфолиото на партнери, особено сме горди на соработката со Zebra, Lenovo, Dell, Microsoft, HP, AVG, Cisco, Trend Micro, Datalogic, UniFi и други.