За Нас

Сигма-СБ Компјутери ДОО постои од Мај 2005 година. Формирана е како одговор на потребата на клинтите на Сигма-СБ ДООЕЛ (*), да се обезбедат со сериозен партнер, кој ќе понуди ИТ решенија, од аспект на набавка на соодветна информатичка опрема, компјутерска мрежа и услуги за администрација, надградба и мониторинг на информатичките процеси во компаниите, како и системски и апликативен софтвер од светските брендови.

Во своето портфолио како партнери ги има Zebra, Lenovo, Datalogic, Posiflex, Dell, Trend Micro, Microsoft, HP, AVG, Cicso, Mikrotik, UniFi, Jabra, …

(*) Сигма-СБ ДООЕЛ Скопје, повеќе од 20 години развива и имплементира софтверски решенија за бизнис, за компаниско управување и контрола, популарно наречени ЕРП системи. Делот на обезбедување ИТ решенија за своите клиенти од аспект на набавка на опрема, компјутерски мрежи и друг апликативен и системски софтвер, во 2005 год. го доверува на Сигма-СБ Компјутери ДОО Скопје, со намера да го задржи фокусот на своите решенија и грижа за клиентите. Повеќе за Сигма-СБ ДООЕЛ можете да дознаете на следниов линк http://sigmasb.com.mk.

…This is an example of an about page. Unlike posts, pages are better suited for more timeless content that you want to be easily accessible, like your About or Contact information. Click the Edit link to make changes to this page or add another page.